«Η Διαμεσολάβηση για όλους»

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, συμμετείχα ως ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Διαμεσολάβηση για όλους» στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το θέμα της εισήγησης μου ήταν «Διαμεσολάβηση και Δικηγορία: οφέλη για τους συναδέλφους και τους εντολείς μας». Ο εξαίρετος συνάδελφος Σπύρος Αντωνέλος είχε αναλάβει τη μετάφραση και τη συγγραφική προσαρμογή του βιβλίου. Περισσότερα για την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Posted in ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Leave a comment

«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

Είχα την τιμή να συμμετέχω ως ομιλητής στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 – 11 Ιουνίου 2016. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Νομική Σχολή του ΑΠΘ και ειδικότερα από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα που λειτουργεί στη Σχολή. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Posted in ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Leave a comment

«Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή»

 

Είχα την τιμή να συμμετέχω στη συγγραφή του έργου «Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή» με εξαίρετους συναδέλφους και ακαδημαϊκούς . Την επιμέλεια του τόμου είχε ο καθηγητής Λ. Κοτσαλής.

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή», το οποίο κυκλοφορεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη, έχει ως αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των οποίων διαχέεται σε περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Περισσότερα  μπορείτε να δείτε εδώ.

Posted in ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | Leave a comment

6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων

Στις 19- 20 Φεβρουαρίου 2016 συμμετείχα στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων με θέμα “Επιχειρηματικές & Ηλεκτρονικές Συναλλαγές”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα από  το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΑΜΘ.

Ακολουθεί η παρουσίαση που πραγματοποίησα

Posted in ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | Leave a comment

2η Διημερίδα – Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Η Ένωση μας e-Θέμις διοργάνωσε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 τη 2η Διημερίδα με θέμα: «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου». Ακολουθούν οι παρουσιάσεις που πραγματοποίησα, με θέμα «2η Διημερίδα – Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου» και «Φορολογικά Δεδομένα & Προστασία φορολογικού απορρήτου»

 

 

 

Posted in ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | Leave a comment

Πρωτοβουλία ΔΣΑ για την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΔΣΑ ΤΗΣ 10ης-9-2015

Πρωτοβουλία ΔΣΑ για την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας

       Μια εκ των βασικών αιτιών για τις παθογένειες που βιώνουμε καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα, είναι το γεγονός ότι ο ΔΣΑ όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί, ασθμαίνοντας, τις εξελίξεις αντί να τις διαμορφώνει. Σημαντικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται κατά καιρούς δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτικό ο Σύλλογος μας να πάρει την πρωτοβουλία να συζητηθούν εκτενώς και, τελικώς, να αντιμετωπιστούν όλα όσα μας ενοχλούν στο πεδίο άσκησης του λειτουργήματος μας.

       Η ριζική αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά, ούτε με «ήπιες» ή «βίαιες» επεμβάσεις, όποτε το κρίνει αναγκαίο η πολιτική ηγεσία. Όσοι αποτελούμε μέρος του προβλήματος, δηλαδή όλοι, θα πρέπει να συνεργαστούμε μακριά από οχυρώσεις συντεχνιακές και ιδεοληψίες του παρελθόντος ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αναμόρφωση και επανεκκίνηση του θεσμού της δικαιοσύνης.

       Ο ΔΣΑ μπορεί και πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να κληθούν και να προσέλθουν σε οργανωμένο θεσμικό διάλογο, με θέμα την αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, οι εκπρόσωποι όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης, ήτοι της πολιτείας, στο ανώτατο επίπεδο, των δικαστών, των δικηγόρων, βεβαίως, και των δικαστικών υπαλλήλων. Ο διάλογος αυτός, ο οποίος θα πρέπει να διαρκέσει συγκεκριμένο και εξαρχής καθορισμένο χρονικό διάστημα, με προκαθορισμένα στάδια εξέλιξης και κανόνες, και με καθορισμένες θεματικές ενότητες, θα καταλήξει σε συγκεκριμένα και δεσμευτικά για όλους συμπεράσματα, προκρίνοντας και υιοθετώντας όλοι οι συμμετέχοντες τις λύσεις που προτείνονται για τη συνολική και οριστική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων (υποδομές, αρνησιδικία, διαδικασίες, συνεργατικότητα, κλπ). Οι λύσεις που θα υιοθετηθούν, από όλες τις πλευρές, θα πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τρόπο υλοποίησης τους. Θα πρόκειται για ένα «Μνημόνιο» στο χώρο της Δικαιοσύνης.

       Στη χώρα μας έχουν οργανωθεί κατά καιρούς θεσμικοί διάλογοι για σχεδόν όλα τα άλλα θέματα, εκτός από τη Δικαιοσύνη. Εκτιμώ ότι η αναγκαιότητα μιας τέτοιας μορφής οργανωμένου διαλόγου αποτελεί απαίτηση της εποχής μας. Επίσης εκτιμώ ότι όλοι οι παράγοντες της δικαιοσύνης έχουν πλέον τόσο την ωριμότητα όσο και πλήρη επίγνωση των παθογενειών, ώστε να συμμετάσχουν ειλικρινώς σε μια τέτοια συζήτηση, καθώς και την τόλμη να αναλάβουν το βάρος υλοποίησης των λύσεων που θα υιοθετηθούν. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, αποσπασματικά διάφοροι φορείς καταθέτουν προτάσεις και δηλώνουν την επιθυμία τους για ριζικές αλλαγές. Ο Σύλλογος μας επιβάλλεται να αποτελέσει το συνεκτικό κρίκο και την κινητήρια δύναμη σε μια τέτοια διαδικασία. Το οφείλουμε τόσο στην ιστορία του Συλλόγου μας όσο και στους συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν αναμένουν μια απλώς καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας τους από εμάς, αλλά πολύ περισσότερα. Ακόμα και αν τελικώς δεν υπάρξει η απαιτούμενη προθυμία από τους άλλους θεσμικούς φορείς, οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.

       Στην κατεύθυνση αυτή προτείνω να συσταθεί Επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε συνδυασμό που μετείχε στις προηγούμενες εκλογές, η οποία σε χρονικό διάστημα ενός μήνα θα καταθέσει ολοκληρώμενη πρόταση στο Δ.Σ. για τη μέθοδο, τους συμμετέχοντες, τα στάδια και τους όρους διεξαγωγής αυτού του θεσμικού διαλόγου, ο οποίος θα αφορά «την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα» και τη διαμόρφωση της «δικηγορίας στον 21ο αιώνα». Εν συνεχεία το Δ.Σ. θα αποφασίσει τη λήψη όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εκκίνηση και πραγματοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Δημήτρης Χρ.Αναστασόπουλος

Σύμβουλος ΔΣΑ

Posted in ΑΡΘΡΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | Tagged , | Leave a comment

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔιΜΕΕ 22-23/5/2015

Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔιΜΕΕ με θέμα εισήγησης “Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων“, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαϊου 2015 στη ΝΒ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Posted in ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | Leave a comment